Nấu Rượu Điểm Giang Sơn

Nấu Rượu Điểm Giang Sơn

Tên Gốc : 煮酒点江山
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Giang Nam Một Mộng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Quyển 10 bảy 2845 chương giấc mộng Nam Kha( bản hoàn tất)
Cập Nhật : 23:02 06-02
Giới thiệu truyện :
Convert :
Hồ ưu! Lừa dối? Tên chẳng ra gì, người càng không phải cái gì thứ tốt. Vốn là một cái mỗi ngày bị thành quản truy được đến chỗ chạy lang băm, tới rồi dị giới, đảo làm hắn hỗn đến hô mưa gọi gió, danh tướng phong vương. Người tốt? Người xấu? Minh chủ? Nãi hoặc loạn thế chi...

Danh sách chương

Comment, Review truyện Nấu Rượu Điểm Giang Sơn

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện