Sương Mù Cầu Sinh: Khai Cục Tiến Hóa Tóc Húi Cua Ca

Sương Mù Cầu Sinh: Khai Cục Tiến Hóa Tóc Húi Cua Ca

Tên Gốc : 迷雾求生:开局进化平头哥
Thể loại :
Tác Giả : Tinh Lưu Vũ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới :
Cập Nhật : 07:00 01-01
Giới thiệu truyện :
Convert :
Toàn cầu tiến vào sương mù thế giới, nhân loại muốn gian nan sống sót. Một khai cục, tả binh may mắn nhặt được kỹ năng tạp, lại bất hạnh gặp sinh tử xem đạm, không phục liền làm tóc húi cua ca. Tả binh: “Ta thảo! Là tóc húi cua ca, không thể thọc, triệt!” Tang thi mật lửng: “Ngươi nhìn gì?” Tả binh: “Ca, ta đi ngang qua, không nhìn ngươi.”

Danh sách chương

    Comment, Review truyện Sương Mù Cầu Sinh: Khai Cục Tiến Hóa Tóc Húi Cua Ca

    TruyenTiki.com
    Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


    Đọc Truyện