Thiên Đình Cuối Cùng Một Cái Đại Lão

Thiên Đình Cuối Cùng Một Cái Đại Lão

Tên Gốc : 天庭最后一个大佬
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Trở Lại Chuyện Chính
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Phiên ngoại một· một cái khác cố sự
Cập Nhật : 18:53 14-11
Giới thiệu truyện :
Convert :
Tóm tắt: 300 năm trước Thiên giới, Đấu Chiến Thắng Phật san bằng Lôi Âm Tự, Nhị Lang chân quân bổ ra Lăng Tiêu Điện. 300 năm sau lam tinh, năm hảo thanh niên chu cứu vốn dĩ vẫn luôn quá làm năm hưu nhị, sáng đi chiều về ‘ đinh ốc ’ hằng ngày, chỉ là gần nhất mấy ngày...

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Thiên Đình Cuối Cùng Một Cái Đại Lão

TruyenTiki.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện