Võng Du Tam Quốc: Khai Cục Độc Sát Lưu Hoàng Thúc

Võng Du Tam Quốc: Khai Cục Độc Sát Lưu Hoàng Thúc

Tên Gốc : 网游三国:开局毒杀刘皇叔
Thể loại :
Tác Giả : Đại Hán Hộ Vệ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới :
Cập Nhật : 07:00 01-01
Giới thiệu truyện :
Convert :
Lưu Bị: “Tần tử sở, vì sao giết ta!” Tào Tháo: “Tần tử sở, ngươi chuyện xấu làm tẫn!” Viên Thiệu: “Tần tử sở, nhữ kiếm lợi, ngô kiếm chưa chắc bất lợi!” Tôn sách, Chu Du: “Tần tử sở, trả ta lớn nhỏ kiều!” Tần khai: “……”

Danh sách chương

    Comment, Review truyện Võng Du Tam Quốc: Khai Cục Độc Sát Lưu Hoàng Thúc

    TruyenTiki.com
    Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


    Đọc Truyện